Na co stawiamy, prowadząc social media:

 

  • Opracowujemy ukierunkowane działania marketingowe
  • Chcemy stworzyć Twoją własną, interaktywną niszę
  • zwiększamy liczbę odbiorców marketingu szeptanego
  • Prowadzimy nadzór nad pozytywnymi i negatywnymi komentarzami

1. Audyt – Ocena Social Media

Przeprowadzamy kompleksowe badania obecności Twojej firmy w social media. W ten sposób uzyskujemy informacje na temat mocnych i słabych stron oraz badamy szanse zaistnienia. Nasze podsumowanie to wynik analizy zawierający dane na temat Twoich ostatnich działań oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań.

 

2. Analiza konkurencji

Badamy Twoich regionalnych konkurentów i liderów w branży, a następnie prowadzimy dokładne dochodzenie ich obecności online (słowa kluczowe, grupa docelowa, w jaki sposób generują popyt oraz jaką przyjmują taktykę, aby generować konwersję). Ostatni etap naszej analizy stanowi burzę mózgów. Zbieramy pomysły, jak wyróżnić Cię na tle konkurencji.

 

3. Strategia Content Marketing

Opracowujemy strategiczny plan marketingowy treści wraz z konkretnymi celami biznesowymi. Kompleksowo opracowujemy kalendarz redakcyjny na 6-miesięcy, który posłuży nam do monitorowania rezultatów.

 

4. Aktualizacja informacji

Odświeżamy przestarzały wizerunek firmy, optymalizujemy istniejące informacje na temat działalności w mediach społecznościowych. W oparciu o nasze bogate doświadczenie, aktualizujemy i edytujemy wszystkie pola opisowe profilu. W ramach tego etapu wprowadzamy również zmiany wizualne jak: projekt tła i grafik związanych z marką.

 

5. Tworzenie treści

Tworzymy nowe treści, a następnie publikujemy je na Twoim profilu w mediach społecznościowych. W ten sposób chcemy zwiększyć zaangażowanie klientów oraz zrealizować pozostałe, zamierzone cele.

 

6. Monitoring 24/7

Jako agencja marketingu, mamy narzędzia, oprogramowanie i dodatkowe zasoby, aby skutecznie i efektywnie monitorować reputację online. Reagujemy w odpowiednim czasie. Monitorujemy dane i informujemy Cię o przebiegu aktywności odwiedzających.

 

7. Miesięczne raporty

Uważamy, że nie można czegoś zmierzyć, bez monitorowania; w związku z tym tworzymy raporty dotyczące kluczowych wskaźników wydajności (KPI) określonych dla każdego klienta. Wykorzystujemy dane w celu opracowania najlepszej strategii, która zapewni największy zwrot z inwestycji (ROI).

 

8. Spotkanie

Preferujemy spotkania z klientami (spotkania video bądź twarzą w twarz). W ten sposób możemy wspólnie przeanalizować skuteczność naszych działań marketingowych, a także określić dalsze etapy.